Konstrukce

Konstrukce

Technické informace

Nosnou kontrukci modulových domů tvoří standartní konstrukce z KVH profilů, kterou vynáší ocelový rám.

Skladba obvodové stěny
 1. sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm
 2. předstěna KVH 60 mm vyplněna minerální izolací
 3. parozábrana AL
 4. KVH hranoly vyplněné minerální izolací 100 mm
 5. OSB deska 15 mm
 6. minerální izolace 120 mm
 7. malta
 8. perlinka
 9. stěrková omítka
...
...
Skladba stropu
 1. minerální izolace 100 mm
 2. KVH hranoly 120 mm vyplněné minerální izolací 120 mm
 3. parozábrana AL
 4. předstěna KVH 40 mm vyplněna minerální izolací 40 mm
 5. sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm
Skladba podlahy
 1. PVC, koberec, laminátová, vinylová podlaha atd.
 2. 2x OBS deska 25 mm
 3. KVH hranol 80 mm, vyplněný minerální izolací 80 mm
 4. KVH hranol 160 mm, vyplněný minerální izolací 160 mm
 5. OSB desky 15 mm
 6. gumoasfaltový nátěr
 7. ocelový železný rám
...
...
Skladba vnitřní příčky
 1. sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm
 2. KVH hranol vyplněný minerální izolací 80 mm
 3. sádrovláknitá deska Fermacell 12,5 mm

Bydlet můžete již za 3 měsíce!

Vizualizace